Hakkımızda

      Dünyamızın globalleştiği günümüzde, en uzak doğudan, en uzak batıya gerek seyahat, gerekse ticaret, gerekse kültürler ve medeniyetler ve ülkeler arası irtibat bugüne kadar hiç bu kadar kolay olmamıştır.
      Bu kadar teknolojik imkanların istifademize sunulduğu bir ortamda, sadece kendi şehrimizle, sadece kendi bölgemizle veya kendi ülkemizle sınırlı kalarak, ticaret yapmanın her gün gelişen dünya düzeninde çok da akılcı ve karlı olmadığını ve olamayacağını anlamak zor olmasa gerekir.
      Herkesin de bildiği üzere, sadece kendi şehriyle veya kendi bölgesiyle veya ülkesiyle sınırlı kalan ticaretin ve ticaret erbablarının, çok uzun yıllardan beri aynı işi yapmış olmaları dahi kendilerini belirli bir çevrenin ve ticaretin dışına çıkaramayacaktır.
 Kısacası uluslararası irtibatı olmayan firmalar ticaretini tam istenildiği gibi geliştirme imkanına sahip olamayacaktır. Uluslar arası ticaretin içinde olmayan bir firmanın büyüme imkanı her zaman sınırlı kalacaktır.  
     
     2010 yılından bu yana faaliyet gösteren firmamız, özellikle ihracat alanında da yurt içinde üretimi ve imalatı yapılan yerli ürünlerin dünyanın hangi ülkesinden talep edildiğini güncel bir şekilde takibini yapmaktadır. İhracata yönelik olarak çalışan imalatçıların yurtdışına açılmalarını temin etmektedir ve bu yolda her türlü lojistik desteğini sağlamaktadır. Bu açıdan da yerli üreticilerin ve bu yönde belirli malların ticaretini yapan tüccarların da yurtdışından talepte bulunan alıcıları da bir araya getirmektedir.
 
      Bu konuda kendi mallarının yurtdışına satışının yapılmasını talep eden yerli üreticilerin de mallarını yurtdışına gerek ihracatını ve gerekse pazarlamasını da gayet pratik ve verimli bir şekilde yerine getirmektedir
 
    Fuba İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. kurucuları uzun yıllardan beri özellikle, değerli madenler, değerli taşlar, makine, tekstil ve deri sektörlerinde, Paris, Brüksel, Anvers ve Roma gibi, Avrupa’nın belli başlı büyük kentlerinde bilfiil edinmiş oldukları tecrübelerini Gaziantep ve çevresinin, esnaf ve tüccarına aktarmayı hedef olarak belirlemiştir.