Vizyonumuz

Esasen amacımız, gerek imalatçının, gerekse ticaret yapan ticaret erbabının ve gerek mallarının yurtdışında satılmasını talep edenlerin ve gerekse yurtdışından ithalatını yaptırarak daha ucuz olmasını amaçlayan ticaret erbabının kazanmasını temin etmektedir. Amacımız her iki tarafın kazanmasını amaçlamaktır. Bu vesileyle yapılan ticaretin ve imalatın daha uzun vadeye yayılmasını temin etmektir.